Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inleiding

Beste Burgers van Irespa,

Ik ben voor de zoveelste keer in mijn leven (na een kleine periode te hebben doorgebracht in het buitenland) benoemd tot minister van OC&W. Mijn plan is dan ook om het nog beter te doen dan tijdens mijn vorige ambstperiodes. De poŽzie zal blijven in Irespa, er moet namelijk cultuur komen in dit land. Daarom wil ik u allen vragen uw poŽzie naar mij een Mail te sturen. Verder wil ik gaan kijken of ik de Irespaanse burgers nog een cursus kan aan bieden om ook op het niveau van onderwijs niet tekort te schieten. Hierover later meer. Met het welzijn van de burgers is het goed gesteld, zij worden beschermd door wetten en de nieuwste hiervan is de geweldswet, ingediend door de president, en daarom is dit niet mijn eerste prioriteit. Ik hoop dat u het eens bent met mijn plannen en ik hoop ook op een goede samenwerking met de andere ministeries.

Pieter van der Wijk, Minister van OC&W

Onderwijs

Onderwijs is zeer belangrijk, de kiem van de opbloei van Irespa ligt immer hierin besloten. Daarom ben ik als minister van OC&W van plan het onderwijs in mijn departement een actieve rol te laten spelen. Dat dit ook inzet van burgers vergt, vreest mij niet; ik ben ervan overtuigd dat als we samen tot goede wetten betreffende onderwijs kunnen komen, het onderwijs in onze samenleving hoog aanzien krijgt.

Als eerste plan hiervoor zal er op een regelmatige basis een artikel gepubliceerd worden met iets leervols. Voor een eerste aanzet wijs ik u graag op de volgende site: lifehacking, een site vol met levenstips (leerzaam en goed voor het welzijn).

Cultuur

Irespa is, zo vinden wij allen, een geweldig land om in te leven. Echter, het ontbreken van een volkslied is iets van ik mij, als minister van OC&W, natuurlijk erg aanreken. Daarom krijgt eenieder de kans zich voor zijn of haar land in te zetten en ik hoop van harte dat wij over een tijdje uit volle borst de hoogste uiting van kunst kunnen bezingen; ons volkslied.

Poezie

Wilt u dat uw poezie of voorstel voor het volkslied hier staat? Mail dan uw schrijfsel naar Pieter, Minister van OC&W

Welzijn

Het welzijn en de ontwikkeling van de burgers van Irespa is uiteraard het belangrijkste agendapunt van dit ministerie. Uw medewerking als burger van Irespa zijnde, wordt daarom erg op prijs gesteld. U kunt op wetten reageren en u op de hoogte stellen van nieuwe voorstelling als u naar het Wetboek van dit ministerie gaat.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wetten die zijn uitgevaardigd door het ministerie van OC&W, ga dan naar het Wetboek van dit ministerie.

Wilt u meer informatie over het ministerie zelf, of begrijpt u iets niet, stuur dan een e-mail naar Pieter, Minister van OC&W


Andere publicaties