Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 16-2-2004

Wet: Cultuurwet

Inleiding

Omdat ik het de burgers van Irespa van harte toewens dat zij zich -zo af en toe- kunnen vermaken, blijft het concept van dit wetsvoorstel in grote lijnen bestaan. Echter, de defenitie van 'kunst', zoals door mijn voorganger Riepko Beukema beschreven was, is gewijzigd.

Wettelijke bepalingen en besluiten

1. Iedere burger van Irespa moet minimaal een keer per christelijk kalenderjaar kunst leveren aan het land Irespa.
2. Dit kan in allerlei vormen, met als enige voorwaarde dat het zichtbaar moet kunnen zijn op deze website.
3. Deze inhoud wordt getoetst aan de betekenis van het woord kunst, zoals beschreven in de van dale, door de minister van OC&W.
4. De definitie van kunst kan door mij uiteraard onmogelijk gegeven worden, gezien al mijn beperkingen. Ook ben ik ervan overtuigd dat het door niemand anders van de inwoners van dit land gegeven kan worden. Wel kan iedereen natuurlijk op zijn of haar eigen wijze uitingen van kunst voortbrengen en zolang men er zelf van overtuigd is, dat men kunst heeft gemaakt, keurt dit ministerie dat goed. (Op prijs stellen is natuurlijk een tweede).
5. Als kan worden aangetoond dat er aan deze wet niet kan worden voldaan, door het feit dat bijvoorbeeld een burger dislexie heeft, moet dit worden gemeld aan de minister van OC&W om vrijstelling te krijgen op de cultuurwet.


Andere publicaties