Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Nieuws tot 5-12-02

Layoutwet: 5-12-02

Tot mijn grote vreugde is vandaag de Layoutwet aangenomen. Daarmee moet een grotere uniformiteit in het wetboek worden bereikt, aangezien wetten die hier niet aan voldoen, afgekeurd moeten worden.

Tot mijn grote onsteltenis zit er een klein foutje in de bijlage van deze wet, namelijk dat kopjes volgens deze bijlage afgesloten moeten worden met >/h2>. Dit klopt natuurlijk niet, dit moet </h2> zijn. Wetten die deze fout corrigeren moeten natuurlijk niet afgekeurd worden, dat lijkt mij duidelijk.

Algemene Zaken: 3-12-02

Door een technisch probleem is de hoofdpagina van het ministerie van Algemene Zaken zoekgeraakt. Ik hoop dat de betreffende minister deze pagina spoedig opnieuw zal aanmaken. Een ander technisch probleem ligt bij Tripod: vaak komt de foutmelding dat de server down is. Hier is helaas niets aan te doen.

Verder worden morgen de Cultuurwet en de Groetwet aangenomen.

Verder zal er binnenkort ook eens een taal- en spellingsregeling komen. Ik moet nog wel nadenken onder welk ministerie dit valt, want zoals het nu is valt het onder Koningshuis (de website), Onderwijs, en Algemene Zaken.

Conceptwetten: 26-11-02

Ik heb nog eens naar het wetsysteem gekeken, want als wetten vanwege verkiezingen werden afgekeurd, werd niet netjes een mailtje gestuurd, zoals dat normaal wel gebeurt. Dat is niet handig als de betreffende persoon later opnieuw minister wordt.

Daarom heb ik een systeem gemaakt waarbij een afgekeurde wet een zogenaamde conceptwet wordt. Dan is hij niet geldig en wordt hij ook niet geldig, totdat hij opnieuw ingediend wordt. Hij kan natuurlijk ook verwijderd worden. Op deze manier kan een latere minister alsnog iets met de afgekeurde voorstellen van zijn voorganger doen.

Het is klaar, maar ik heb het nog niet op de site gezet. Wilt u dit, of juist niet, mail dan naar mij, alstublieft.

De Basiswet: 23-11-02

Zoals bekend ligt in Irespa de absolute macht bij de Koning. Deze kan de grondwet aanpassen en zo eigenlijk al zijn wil doordrijven. Dit staat het democratische principe echter nogal in de weg, en dat is niet verstandig. Daarom is sinds vanavond een nieuw systeem ingevoerd.

Naast de Grondwet is er vanaf nu ook de Basiswet. Dit is een wet die behoort tot het Ministerie van Algemene Zaken. De Basiswet valt weliswaar onder de Grondwet, maar staat boven alle andere wetten. Op deze manier hoeven in de grondwet alleen de meest essentiŽle zaken om de website draaiende te houden, te worden gegeven, terwijl zaken als beleidsterreinen van ministers en de burgerrechten zo toch op democratische wijze kunnen worden aangepast.

Het zou echter vreemd zijn als de President zomaar die Basiswet zou kunnen veranderen, met alle gevolgen van dien. Dat zou wat wezen, en is dus ook niet zo. Meteen na het indienen van de wijziging komen er verkiezingen. Hierna treedt de aanneemprocedure pas in werking, zodat de nieuwe hoge rechters en de nieuwe President nog een week tijd hebben een onverantwoorde wijziging terug te trekken.

Update: De Basiswet kan niet worden verwijderd, en er kan ook geen gewone publicatie van worden gemaakt.

Opdatering: 23-11-02

Sinterklaas maakt zijn eigen geld. Onlangs is gebleken dat de goede Sint niet vanzelf zo rijk is geworden, maar dat hij zich aan systematische valsmunting schuldig maakt. Dit is natuurlijk verschrikkelijk, maar de ik ziet dit door de vingers, omdat het voor het goede doel is.

Cultuur in Irespa. Wat een nobel streven van onze minister van OC&W, het proberen een eigen cultuur te maken. Daarom hoop ik dat er mensen op zijn voorstel tot indienen van culturele uitingen zullen reageren, in het speciaal heb ik hoge verwachtingen van onze President, om een reden die welbekend is.

Dan gaan we door met het overige nieuws. Gisteravond is de site weer bijgewerkt. Het belangrijkste dat toegevoegd is, is een emigratieprocedure. Indien gewenst is het nu ook mogelijk het land weer te verlaten. U begrijpt wel dat het niet de bedoeling is dat deze functie massaal gebruikt gaat worden.

Wat ook veranderd is, is dat je in een publicatie weer gewoon HTML kunt gebruiken. Dit had ik uitgeschakeld omdat hiervan misbruik kon worden gemaakt, maar dit is nu geen probleem meer, aangezien de schadelijke codes nu geblokkeerd worden.

Tenslotte nog een bericht aan de ministers en de rechters. Als u nu klikt om een wet te verwerpen wordt eerst om bevestiging gevraagd. Als de wet echt gewist wordt, krijgt de indiener een mailtje met de wettekst, zodat hij deze kan veranderen en opnieuw kan indienen.

Emigratiewet: 21-11-02

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, Joost. Eerst nog een paar gebeurtenissen van gisteravond. De Emigratiewet is gisteren, na het schrijven van het nieuws, alsnog voltooid.

Vandaag is er ook nieuws: Riepko heeft zijn Groetwet verbeterd en opnieuw ingediend. Burgers van Irespa moeten elkaar vanaf 28 november minstens ťťns per dag groeten als zij elkander zien.

Nieuwe wetten: 20-11-02

Vandaag zijn er een aantal nieuwe wetten ingediend. Ten eerste is de grondwet verduidelijkt: het beleidsterrein van de ministers is vanaf nu duidelijk aangegeven. Verder heeft het ministerie van OC&W een Valentijnswet en een Parkwet ingediend. Deze kunt u lezen op de website van dit ministerie. En wie weet komt er vandaag ook nog een Feestwet. En er wordt gewerkt aan een emigratiewet, zodat mensen het land ook weer kunnen verlaten. Al deze wetten zullen over een week in werking treden.

Volksspraak: 18-11-02

In overleg is gebleken dat het erg handig voor ministers is, om proefballonnetjes te kunnen oplaten, alvorens een idee daadwerkelijk te lanceren. Het is immers handig eerst het idee aan de man te brengen, kijken wat de gewone man ervan vindt, en dan eventueel het daadwerkelijke wetsvoorstel indienen. Dit voorkomt een plotselinge steunopzegging.

De huidige gang van zaken hierbij is, dat de Minister eerst een concept-wet indient. Hierop kunnen andere ministers dan reageren. Binnen een week kan de Minister dan nog correcties aanmaken, en het voorstel verwijderen. Dit principe is niet echt geweldig, dat mag duidelijk zijn.

Daarom zal in de toekomst een zogenaamd Poll-systeem worden ingevoerd. Een minister kan een korte stelling lanceren, waarop burgers dan kunnen stemmen, voor of tegen. Als de uitslag dan overwegend voor is, maakt de minister een mooie wet van de stelling en dient die in. Dit alles lijkt mij een stuk beter. Ik ben benieuwd of anderen hier net zo over denken, mail commentaar naar mij.

De nieuwe regering: 18-11-02

Vandaag was de spannende dag, de uitslag van de verkiezingen werd bekendgemaakt. Helaas was dit vanwege technische problemen niet direct mogelijk, maar nadat dit was opgelost bleek de uitslag alsnog te kunnen worden bekendgemaakt.

En wie is de uitverkorene? Onze oude President, Joost, is opnieuw verkozen. De start is een stuk beter dan de vorige keer, in plaats van maanden over de benoeming van de ministers te doen, heeft hij zijn kabinet nu binnen een dag samengesteld! Mijn complimenten, ik heb er alle vertrouwen in. Meer informatie kunt u vinden op de pagina van het Ministerie van Algemene Zaken.


Andere publicaties