Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Nieuws tot 18-11-02

Kleurtjes en stemgerechtigdheid

Zoals je kunt zien heb ik de kleuren van de site een beetje aangepast. De oude site was namelijk nogal saai, en nogal zwart-wit, en naar mijn weten moest daar eens iets aan veranderen. Ook kun je links nu gemakkelijker herkennen, ze staan nu op een groene achtergrond. En kopjes verdelen de tekst nu iets duidelijker in stukken doordat ze een paginabrede balk zijn geworden.

In Mozilla blijken de ccntn niet goed te worden weergegeven met de standaardinstellingen; dit kan eenvoudig verholpen worden met Beeld-Tekenset-Westers in plaats van Unicode. Verder blijkt Mozilla de accenten in het wet-invoer-vakje juist automatisch Unicode te maken, waardoor publicaties met accenten die in Mozilla zijn geschreven, door Internet Explorer niet goed worden weergegeven.

Het bleek verder dat mensen die tijdens de verkiezingen het land binnenkwamen, oneindig vaak konden stemmen, ondanks dat zij niet op de lijst stemgerechtigden staan. Dit probleem is opgelost.

Verder heeft het moddergegooi tussen Joost en Joosje naar mijn weten geen goed gedaan aan de geloofwaardigheid van de politiek in Irespa - ik had gehoopt dat de campagne over iets zinnigers zou gaan dan ervaring om te besturen, persoonlijke sentimenten, en vergissingen als bedriegerij aan de grote klok hangen.

Verder denk ik dat het een goed idee is om het taalgebruik dusdanig eenvoudig te houden, dat anderen buiten de auteur om de tekst ook kunnen interpreteren. Zoals u zult begrijpen, zal ik hier, indien mogelijk, maatregelen voor proberen te treffen.

Verkiezingen (II)

De verkiezingen zijn vervroegd naar vandaag, Maandag. De verkiesbaren zijn Riepko, Joost en Joosje gebleken. Uit onbetrouwbare bronnen is vernomen dat Joosje zich zou hebben teruggetrokken, maar dat is niet het geval geweest. Joost is tot nu toe echter wel de enige die campagne heeft gevoerd, ik wacht met spanning af, waar Riepko voor pleit.

U hebt tot en met Zondag de tijd om te stemmen. Ga daarvoor naar Mijn Profiel en klik op "Stemmen". Denk goed na voordat je stemt, er wordt niet om bevestiging gevraagd.

Verkiezingen

De verkiezingen staan voor de deur! Irespa moet immers geen dictatuur worden, en daarom ben ik er voorstander van, zo snel mogelijk de verkiezingen te openen. Momenteel hebben Joost, Joosje en Jasper zich verkiesbaar gesteld; ik hoop dat anderen volgen. Indien het huidige niet-kabinet op woensdag de dertiende November nog altijd niet is gevallen, zal ik dan verkiezingen uitschrijven. De mensen die zich tot dan toe verkiesbaar stellen zullen hieraan meedoen.

Aangezien ik de taak heb het Koningshuis te beheren, ben ik niet in staat mee te doen aan de verkiezingen, aangezien dit door de Grondwet verboden is. Het is voor mij mogelijk deze te veranderen, maar ik zie het als taak mijn "macht" te gebruiken om de democratie in Irespa in goede banen te leiden, niet om er een dictatuur van te maken.

Degene die na de verkiezingen Minister van Justitie wordt, kan mij eventueel vragen om het Wetboek van het oude Irespa, om dit over te zetten naar deze website. De wenselijkheid hiervan is echter niet zo heel groot - straffen als kleding uitdoen zijn immers niet echt nuttig.

Het is overigens inmiddels ook mogelijk om per email op wetsvoorstellen te reageren. Op deze manier kunt u een minister in opbouwende kritiek voorzien, zodat hij eventuele fouten in zijn wet tijdig kan verbeteren. U hoeft alleen maar onder een wetsvoorstel op "Reageer op dit voorstel" te klikken en daarna uw commentaar op te geven. Het ligt in mijn bedoelingen om dit in de toekomst zonder email mogelijk te maken - dan kan de president of de koning zijn/haar commentaar direct onder het voorstel typen.

Tripod

De site van Irespa staat momenteel op Tripod. Hun server is jammer genoeg vaak overbelast, waardoor de site 's avonds erg langzaam kan werken. Mijn excuses hiervoor.

De staatsinrichting

Nadat is gebleken dat er onbegrip bestaat over de staatsinrichting, zal ik hier ��n en ander nader verklaren, vooral over het afwezig zijn van het parlement. Deze beslissing heb ik genomen, omdat in het verleden is gebleken dat het halen van een meerderheid in het parlement niet zo eenvoudig is, vooral niet als binnen een week tijd minstens de helft ervan moet hebben gestemd. Het gevolg hiervan zou zijn, dat een minister haast geen beleid kan uitvoeren. Daarom heb ik besloten dat wetten na 7 dagen tijd automatisch worden aangenomen. Dit zou betekenen dat een regering, eenmaal aan de macht, alles zou kunnen doen wat het volk niet wil. Daarom is er het waarderingssysteem ingevoerd. Iedere burger kan zelf kiezen of hij/zij het eens is met het beleid van de regering. En als een meerderheid van het volk niet meer achter de regering staat, komen er automatisch verkiezingen. En dat is nog veel democratischer dan een parlement, dat vaak niet gekozen wordt op idee�n maar op de charismatische kwaliteiten van de leden. En een land leid je nu eenmaal niet met charisma, maar met Daadkracht. Dus vandaar. Bovendien kunnen zo alle burgers de politiek be�nvloeden, niet alleen zij die in het parlement zitten.
Terug
Andere publicaties