Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Algemene Informatie

De staatsinrichting

De meest precieze en actuele informatie over de staatsinrichting vormt natuurlijk te allen tijde de Grondwet. Deze is echter tamelijk gecompliceerd, vandaar deze pagina met een beknopte en heldere uitleg.

Irespa is een land met twee staatshoofden, te weten de Koning en de President. Dat zij staatshoofd zijn, betekent dat ze allebei de bevoegdheid hebben om verkiezingen uit te schrijven.

Daan Goedkoop is de Koning. Daarmee is hij automatisch Minister van Koningshuis. De Grondwet en enkele andere wetten vallen onder dit ministerie, en zodoende kan alleen de Koning voorstellen tot wijziging van deze wetten indienen.

De President wordt tijdens de verkiezingen democratisch gekozen. Hij is automatisch Minister van Algemene Zaken. De Basiswet en enkele andere wetten vallen onder dit ministerie. De Basiswet staat weliswaar onder de Grondwet, wel boven alle andere wetten.

Verder zijn er nog een aantal, door de President benoemde, Ministers. Ook zij beheren een aantal wetten, doch zij hebben verder geen bijzondere machten zoals de Koning en de President die hebben.

Er is een Parlement. Het Parlement kan wetten een cijfer geven. Een wet die gemiddeld een voldoende krijgt, wordt goedgekeurd. Maar let op: de Basiswet en de Grondwet moeten minstens een 8 krijgen.

Er is een Hooggerechtshof. De drie rechters ervan moeten een unanieme uitspraak doen in elke rechtszaak. Daarbij kan een rechtszaak zowel tegen een persoon als tegen een wetsvoorstel worden ingediend.

En er zijn nog de Burgers. Als een meerderheid van hen aangeeft, het niet meer met het regeringsbeleid eens te zijn, dan komen er nieuwe verkiezingen.

De geschiedenis van Irespa

Irespa is opgericht op 15 maart 2002. Na wintertennis besloot Daan een soort digitale beslisomgeving te maken. Toen maakte de oprichter van Ons Virtuele Land mij attent op het programma PHP, en bood aan de allereerste versie van het land om te zetten hierin. Na enkele verbeteringen door mij zag op 20 maart de eerste versie het daglicht. Deze versie was nog alles behalve compleet, maar ik voelde mijn morele plicht de site toch zo snel mogelijk af te maken. En na een half jaar werk werkte de site heel behoorlijk.

In die tussentijd zat ook Joost, de oprichter van OVL, niet stil. Ook hij ging verder met de PHP-code, maar hij heeft tot september nooit een werkende versie op Internet gezet, onder het motto "het werkt nog niet goed genoeg". Ondertussen werden in Irespa al diverse nieuwe wetten aangenomen.

En toen, op 18 september, kwam de beperking aan het licht van de achterliggende techniek van de oude website. Deze was gebaseerd op tekstbestandjes, hetgeen niet goed meer werkte door Windows-Linux incompatibiliteit. Daarom heb ik toen de site volledig omgebouwd om gebruik te maken van MySQL.

Ons Virtuele Land werd even snel bijgewerkt met deze nieuwe techniek, maar gezien de drang tot perfectionering van de beheerder is deze site nooit geopend voor het publiek.

Terug
Andere publicaties