Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 15-12-2003

Wet: Overtredingswet

Inleiding

Onderstaande voorstel ingediend, constaterende dat, om overtreders van de wet te kunnen straffen, er geregeld moet worden dat de burgers van Irespa gestraft worden als zij zich niet aan de wet houden.

Wettelijke bepalingen en besluiten

1. Alleen het slachtoffer van een overtreding van een wet mag een aanklacht indienen. 2. De aanklager heeft het recht zijn aanklacht in te trekken. 3. Na het indienen van de bewijsvoering van de aanklager, heeft de aangeklaagde minstens 7 dagen de tijd, de verdediging in te dienen.


Andere publicaties