Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Ingediend door Daan en aangenomen op 6-1-2008

Wet: Reglement van de Website

Inleiding

Onderstaande voorstel ingediend, constaterende dat, om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen, het citeren uit buitenlandse teksten te vereenvoudigen en eerlijkheid op de website te bevorderen, het toegestaan moet zijn om andere talen dan het Nederlands te gebruiken binnen de website, en het dubbel immigreren van dezelfde fysieke persoon verboden moet zijn.

Onderstaande wijziging ingediend, constaterende dat, om aan anti-spam-normen te voldoen, een duidelijk beleid omtrent nieuwsbrieven per elektronische post wenselijk is.

Wettelijke bepalingen en besluiten

Taal en spelling

1. Alle documenten op deze website dienen uitsluitend in het Nederlands, Duits, Frans of Spaans te zijn gesteld. 2. Alle documenten bedoeld bij artikel 1 moeten correct gespeld zijn. 3. De spelling, bedoeld bij artikel 2, wordt bepaald in de Taal- en spellingsregeling voor Irespa, waarvan de uitgave van 25 september 2003 de enige geldige is.

Immigreren

1. Het is voor elke niet-burger toegestaan om burger van Irespa te worden. 2. Bij de immigratie dient men het eigen e-mail-adres op te geven. 3. Ieder fysiek persoon moet eerst emigreren alvorens nog een keer te immigreren. 4. Bij immigratie wordt een willekeurige burgercode gemaakt. Deze zal naar de immigrant worden opgestuurd per e-mail.

Nieuwsbrieven

1. Iedere burger dient er naar mogelijkheid zorg voor te dragen dat op de website een werkend e-mailadres bekend is. 2. Het is iedere burger toegestaan naar een e-mailadres, zoals genoemd in punt 1, een bericht te sturen. 3. In bepaalde gevallen zal de website een bericht (nieuwsbrief) naar ieder e-mailadres, zoals genoemd in punt 1, sturen. 4. Iedere burger kan aangeven geen nieuwsbrieven, zoals genoemd in punt 3, te willen ontvangen. In dit geval mag geen nieuwsbrief naar de betreffende burger worden gezonden. 5. Punt 4 is niet bindend wanneer de betreffende burger verkiesbaar is.


Andere publicaties