Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 4-5-2004

Wet: De Basiswet

 1. Er mag in Irespa niet worden gediscrimineerd op welke grond dan ook.
 2. Er geldt in Irespa het recht van vrije meningsuiting behoudens de door de wet opgelegde beperkingen.
 3. In Irespa heeft iedereen de gelijke mogelijkheden tot zittingneming in het bestuur van het land.
 4. De meest grote openbaarheid moet gelden in Irespa. Alle uitslagen van stemmingen moeten openbaar worden gemaakt voor Burgers. Daarbij moet, in het geval van een stemming in het Parlement over een wetsvoorstel, vermeld worden wie wat heeft gestemd.
 5. Ministers moeten onderling bepalen wie welke wetten in mag dienen mits dat overeenkomt met eventuele, in de Grondwet vastgelegde, uitzonderingen.
 6. De overheid van Irespa stelt alles in het werk om de burgers bij de politiek betrokken te houden.
 7. Bij overlijden van de Koning neemt de President de rechten en plichten van de Koning over, behoudens het recht op gebruik van de titel Koning.
 8. De Koning krijgt de eretitel Grote Geliefde Leider en iedereen die minstens drie keer tot Staatshoofd is gekozen krijgt de titel Groot en Geliefd Dienaar van de Irespaanse Kroon. Verder kan het Staatshoofd eretitels verlenen aan burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Irespa.
 9. Irespa is tegen elke vorm van geweld en zal elke vorm van geweld afkeuren, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
 10. De President is almachtig en alwetend.
 11. De Irespaanse overheid moet te allen tijde samen met burgers werken aan de verbetering van het land en de bestuurlijke processen.

Andere publicaties