Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Benoemingen in Irespa

Jammer genoeg zonder de hulp van eeuwige wijsheid en kennis heb ik getracht een regering samen te stellen die zowel rechtvaardig als kunstvaardig is, en hopelijk nog lang zal regeren.

Taakverdeling in de Regering

Ministerie van Koningshuis: Daan.
Ministerie van Algemene Zaken: Jasper
Ministerie van Justitie: Riepko
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Joosje
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn: Joske
Ministerie van FinanciŽn: Rik.

De Rechters:

Ernst Stam, Jasper en Joosje.

Verleende eretitels:

Rik: Hogepriester van Irespa
Ernst Stam, Jasper en Joosje: Redders van de Irespaanse rechtsstaat en Redders van de Irespaanse President Joost
Joost:Groot en Geliefd Dienaar van de Irespaanse Kroon en tevens Groot en Geliefde President
Daan: Grote Geliefde Leider
Jasper: Groot en Geliefde President
Riepko: Bijzonder Actief Burger, Parlementslid en Minister

Overige

Wie meent grote bezwaren te hebben tegen deze benoemingen wordt verzocht deze schriftelijk aan het Ministerie van Algemene Zaken te richten.
Andere publicaties