Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Ingediend door Daan en aangenomen op 21-3-2004

Wet: Regelingenwet

Inleiding

Deze wet ingediend, constaterende dat, om onwerkbaar beleid en te grote macht van ministers te beperken, het systeem van regelingen, besluiten en noties uniform geregeld moet worden.

Wettelijke bepalingen en besluiten

1. De wettelijke bepalingen en besluiten die bij een wet behoren, moeten in de tekst van deze wet staan. Verwijzingen naar teksten die geen wet zijn hebben geen rechtsgeldigheid, met uitzondering van de hieronder genoemde woordverklaring. 2. Een handleiding hoe een woord uit een wet moet worden geÔnterpreteerd (woordverklaring), mag in een ander document worden ondergebracht. 3. In de titel van dit andere document dient het woord "besluit" voor te komen, of dit woord dient voor te komen in een samenstelling met ťťn of meer andere woorden. 4. De wet zelf dient de volgende zin te bevatten, waarbij de woorden tussen blokhaken volgens de regels hieronder moeten worden vervangen: "[Woord], zoals bedoeld in artikel [artikelnummer], wordt bepaald in [documenttitel], waarvan de uitgave van [datum] de enige geldige is." Daarbij mag de betekenis van deze zin niet door andere passages uit deze wet worden beÔnvloed. 5. "[Woord]" uit artikel 4 dient te worden vervangen door het woord dat de woordverklaring nader toelicht, voorafgegaand door het daarbij behorende artikel. 5. "[artikelnummer]" uit artikel 4 dient te worden vervangen door het wetsartikel waar het woord, zoals bedoeld in artikel 5, in voorkomt. 6. "[documenttitel]" uit artikel 4 dient te worden vervangen door de titel van het andere document, zoals bedoeld in artikel 2. Indien mogelijk dient hiervan een link te worden gemaakt naar dit document. 7. "[datum]" uit artikel 4 dient te worden vervangen door de datum waarop het andere document, zoals bedoeld in artikel 2, zal worden gepubliceerd. De datum dient de maand als geheel woord te bevatten. 8. Elke wet kan met terugwerkende kracht gewijzigd worden in het geval deze wijzigingen niet verder gaan dan het corrigeren van juridisch foutief taalgebruik. 9. Het andere document, zoals bedoeld in artikel 2, kan slechts op de datum, zoals die in de zin uit artikel 4 is ingevuld, worden gepubliceerd of gewijzigd.


Andere publicaties