Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Ingediend door Daan en aangenomen op 18-3-2004

Wet: Layoutwet

Inleiding

Deze wet ingediend, constaterende dat, om het toekomstige zoeksysteem zo goed mogelijk te laten werken, een uniforme layout van de wetten wenselijk, zo niet noodzakelijk is.

Deze wetswijziging ingediend, constaterende dat, om de opmaak van wetten zoals bedoeld te laten zijn, de HTML-fouten in de voorbeelden moeten worden opgelost.

Wettelijke bepalingen en besluiten

1. Iedere wet dient te worden opgesteld, door het voorbeeld in Bijlage 1 in te vullen.
2. Bij een wetswijziging moet de oorspronkelijke tekst van de inleiding worden gehandhaafd, met daaronder, in een nieuwe alinea, een nieuwe inleiding, gemaakt door invullen van het voorbeeld, doch met het vervangen van het woord "wet" door "wetswijziging".
3. Hierbij kunnen nieuwe wetsartikelen worden toegevoegd. Zij moeten sequentieel oplopend genummerd worden, na iedere kop beginnend bij het getal één, en mogen ieder op een nieuwe regel aanvangen.
4. Bijlagen mogen aan het einde van een wet worden toegevoegd. Deze moeten worden gemaakt door het invullen van het voorbeeld van Bijlage 2, waarbij alle bijlages sequentieel oplopend genummerd moeten worden, beginnend bij het getal één.

Bijlage 1: Voorbeeldwet

<h2>Inleiding</h2>

<p>Deze wet ingediend, constaterende dat, om [vul hier het doel van de maatregelen in], [vul hier een samenvatting der maatregelen in].</p>

<h2>Wettelijke bepalingen en besluiten</h2>

<p> <b>[artikelnummer].</b> [vul hier de tekst van het artikel in] </p>

Bijlage 2: Voorbeeldbijlage

<h2>Bijlage [bijlagenummer]</h2>

Bijlage 3: Ingevuld voorbeeld

<h2>Inleiding</h2>

<p>Deze wet ingediend, constaterende dat, om het roken te ontmoedigen, sigarettenpakjes lelijker moeten worden.</p>

<h2>Wettelijke bepalingen en besluiten</h2>

<p>
<b>1.</b> Mooie sigarettenpakjes zijn verboden. <b>2.</b> Een in te stellen Commissie ter Bepaling van de Schoonheid, Lelijkheid en wat daar al niet tussenin Valt bepaalt of een sigarettenpakje mooi is, zoals bedoeld in artikel 1. <b>3.</b> Sigarettenpakjes moeten groene spikkels en een oranje randje hebben.
</p>


Andere publicaties