Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 12-2-2004

Wet: Wet tegen geweld

Inleiding

Deze wet ingediend, constaterende dat, om geweld en de bijbehorende slachtoffers te voorkomen, een wet nodig is die geweld en het gebruik daarvan verbiedt.

Wettelijke bepalingen en besluiten

1. Alle vormen van geweld zijn in Irespa verboden.
2. Niemand mag een ander verwonden of fysieke pijn toebrengen.
3. Het is verboden om iemand op enigerlei wijze van het leven (proberen) te beroven.
4. Het is verboden om een ander fysiek lijden toe te brengen.
5. Het is verboden om opzettelijk de gezondheid van een ander te schaden. Mensen die niet te ziek zijn om in bed te blijven, zijn niet strafbaar als hun ziekte per ongeluk wordt overgebracht door natuurlijke besmetting bij contact op school of elders.

Andere publicaties