Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 26-1-2004

Wet: Emigratiewet

Inleiding

Het is noodzakelijk gebleken om een Emigratiewet op te stellen, omdat Burgers hun vrijheid wordt ontnomen als zij verplicht in het land moeten blijven.
Deze wetswijziging ingediend, constaterende dat, om de rechten van Burgers met betrekking tot emigratie en fysieke verblijfplaats goed te regelen en tevens te voldoen aan de layoutwet, het mogelijk moet zijn om, volgens door de wet gestelde beperkingen, het land te verlaten en dus niet door een noodstop in dezen gehinderd te worden.
In deze wetswijziging is het artikel 8 verwijderd en zijn de artikelen 2, 3 en 6 veranderd. Bovendien is Bijlage 1 toegevoegd.

Wettelijke Bepalingen en Besluiten

1.Iedere Burger heeft het recht om het land te verlaten en daarbij alle sporen uit te wissen, volgens de door de wet bepaalde wijze.
2.Iedere Burger kan het land verlaten via een link in zijn profiel op de website.
3.Bij het verlaten van het land worden alle gegevens van de burger waarbij zijn of haar naam, e-mailadres, nummer of burgercode wordt vermeld, geanonimiseerd op dusdanige wijze dat herkenning uitgesloten is.
4.Als de vertrekkende burger kandidaat is voor de verkiezingen, en de verkiezingen zijn al geopend, dan kunnen burgers niet meer op hem stemmen. Burgers die hun stem reeds voor de vertrekkende kandidaat hebben gegeven zijn die stem kwijt.
5.Het staatshoofd mag nooit het land verlaten.
6.Burgers die, anders dan in functie als Rechter, betrokken zijn bij een rechtszaak als aangeklaagde of aanklager, mogen het land niet verlaten in afwachting van het proces.
7.Als een Rechter het land verlaat, dient hij of zij zo snel mogelijk opgevolgd te worden.

Bijlage 1: Suggestie voor het anonimiseren

Als suggestie voor het anonimiseren zoals bedoeld in artikel 3 van deze wet lijkt het de President een goed idee om namen, e-mailadressen, nummers en burgercodes, indien ze in archieven zoals die van de Staatskrant staan, weer te geven als "Een geŽmigreerd Burger" respectievelijk "Deze Burger is geŽmigreerd" respectievelijk "xxxxxxxx" respectievelijk "xxxxxxxx". In gevallen waarbij dit, om database-technische verhoudingen niet kan, doet de President toch de suggestie om daarvoor een aparte fictieve Burger aan te maken die dan de bijbehorende velden krijgt toegekend.
Andere publicaties