Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 26-11-2003

Wet: Buitenlands beleid

  1. Het buitenlands beleid is er op gericht om doelmatig en effectief, en slechts waar dat duidelijk voordeel biedt voor het land onzes Konings, diplomatieke danwel andersoortige banden te bewerkstelligen met landen andere dan het land onzes Konings, die echter allen dienen te voldoen aan eisen zoals opgesteld in een nog te verschijnen notitie Buitenlands Beleid opgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken te weten de heer Joost die tevens bij deze wet verklaart alles in het werk te zullen stellen om te voorkomen dat Irespa wordt ingelijfd door welke staten, naties, volkeren of andere mogendheden dan ook waarbij opgemerkt dient te worden dat buitenaardse wezens daarbij mits zij een hogere intelligentie en ontwikkeling hebben wel eventueel in staat gesteld moeten worden om de Irespaanse waarden en normen omver te werpen terwille van de intergalactische eenheid.
  2. Een ieder die deze wet overtreedt, met uitzondering van hen die deelnemen aan de Irespaanse Regering, zullen overeenkomstig de wet worden gestraft.

Andere publicaties