Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Aangenomen op 15-1-2003

Wet: Paspoortwet

Inleiding

Onderstaande voorstel ingediend, constaterende dat, om de privacy te waarborgen en de bevolkinsgroei te stimuleren alsmede overzicht te krijgen over de bezoekers van Irespa, het noodzakelijk is om restricties aan niet-Irespanen op te leggen ten aanzien van de openbaarheid van Irespa en tengevolge van die restricties een verscherpte paspoortcontrole in te voeren.

Wettelijke bepalingen en besluiten

1. Het Irespaans paspoort bestaat uit de naam van de persoon en een bijbehorende burgercode. Het paspoort wordt uitgereikt bij immigratie. De burgercode kan slechts door de eigenaar van het paspoort worden gewijzigd. 2. Mensen die geen Irespaans paspoort hebben worden 'niet-Irespaan' genoemd. 3. Niet-Irespanen hebben slechts beperkte toegang tot het land en de website. Slechts buitenlandse ambassades, de algemene informatie over het land en de immigratiepagina zijn voor hen toegankelijk. Alle overige websites en instanties zijn alleen toegankelijk voor mensen met een Irespaans paspoort. 4. Voor het toegang krijgen tot alles wat niet voor niet-Irespanen toegankelijk is dient telkens het paspoort getoond te worden en door de computer geverifieerd. Het tonen mag automatisch gebeuren via een zogenaamd HTTP-cookie. 5. De Regering dient er voor te zorgen dat niet-Irespanen die toegang proberen te krijgen tot voor hen niet toegankelijke gebieden onmiddellijk duidelijk moet worden gemaakt dat ze het beste kunnen immigreren. 6. Het overtreden van deze wet is strafbaar. De Minister van Justitie bepaalt de strafmaat.


Andere publicaties