Hoofdpagina

\"Vlag Welkom bij Irespa!

Het grootste gedeelte van deze website is slechts toegankelijk voor Irespaanse staatsburgers. Belangrijke informatie voor immigratie, zoals de wetten en regelingen waaraan onze burgers zich moeten houden, is echter toegangkelijk voor iedereen.

Momenteel is ".round(HoeveelTevreden())."% van de bevolking tevreden met het beleid van de regering.

De Irespaanse overheid

Irespa is een constitutionele monarchie. Het land heeft zowel een koning als een democratisch gekozen president, die een vergelijkbare functie hebben. Alleen zij kunnen ministers benoemen en ontslaan, rechters benoemen, en voorstellen indienen om de grondwet respectievelijk de basiswet te wijzigen. Deze voorstellen moeten natuurlijk wel door het parlement worden goedgekeurd alvorens zij in werking kunnen treden.

Irespa is een rechtsstaat, en heeft dus een hooggerechtshof. Iedere burger kan hier een andere burger aanklagen als hij/zij slachtoffer van een onwettige daad wordt. Ook wetsvoorstellen kunnen worden aangeklaagd, als vermoed wordt dat deze niet conform de grondwet of de basiswet zijn. In dit geval kan de wet niet in werking treden zolang deze niet door het gerechtshof wordt goedgekeurd.

Immigratie en inburgering

Ieder natuurlijk persoon kan het staatsburgerschap aanvragen op de immigratiepagina. Bestudeer wel eerst nauwkeurig de wetten, want daaraan zult u zich na immigratie moeten houden.

Geschiedenis

Irespa is nog een relatief jong land. In het begin niet bijzonder democratisch, met de smoes dat het werk van de overheid niet 'onnodig' vertraagd mocht worden door democratische instellingen zoals een parlement. Maar gelukkig vonden al snel vele veranderingen plaats om deze situatie te verbeteren. Enkele belangrijke data:

5 November 2002: Het huidige Irespa wordt gesticht.

18 November 2002: De eerste democratisch gekozen regering is geïnstalleerd

13 Januari 2003: Met de invoering van het parlement wordt Irespa een echt democratisch land. Vanaf deze dag moeten alle wetsvoorstellen door het parlement worden goedgekeurd.

30 Augustus 2003: De mogelijkheden van het hooggerechtshof worden uitgebreid. Het kan vanaf nu niet alleen wetsvoorstellen afschieten, maar ook recht spreken in een zaak tussen twee burgers.


De pagina-opmaak werkt niet goed in Internet Explorer 6.


"; Einde(); ?>